TDATA-E08

TÁRKI Omnibusz 1999/9. Társadalompolitikai attitűdök Magyarországon a felnőtt lakosság körében

A termék fizetős, ára:  10 000,- FtKosárba! A termék fizetős, megtekintéséhez vásárolja meg, vagy lépjen be!

Az adatgyűjtemény egyedi azonosítója: TDATA-E08

Az adatgyűjtemény teljes címe: TÁRKI Omnibusz 1999/9. Társadalompolitikai attitűdök Magyarországon a felnőtt lakosság körében

Csatolt dokumentum: Önnek nincs jogosultsága a tanulmány mgetekintéséhez.

Kapcsolódó dokumentumok:

Az adatgyűjtemény rövid címe: TÁRKI Omnibusz 1999/9

Kutatásvezető:

 • Gazsó, Tibor
 • Sági, Matild
 • Tóth, Zsolt

Az adatlap tartalmáért felelős személy: Zsadányi-Nagy, Csaba

Az archiválás dátuma: 2004.05.28.

Az adatgyűjtemény létrehozója: Társadalomkutatási Intézet Rt.

A kutatás finanszírozója:

 • M&H Communications
 • Miniszterelnöki Hivatal
 • Századvég Politikai Elemzések Központja

Az adatgyűjtemény letétbe helyezője: Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés

Az adatgyűjtemény terjesztője: Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés

Kulcsszavak:

 • lakásellátás
 • társadalmi rétegződés és társadalmi csoportok
 • család, házasság, rokoni kapcsolat
 • értékrendek és vallás
 • demográfia
 • társadalmi feltételek és mutatók
 • társadalmi nemek és nemi szerepek
 • társadalmi viselkedés és attitűdök
 • politikai magatartás, politikai vélemények
 • népszámlálás
 • politikai intézmények, közigazgatás
 • terhesség, családtervezés és abortusz
 • gazdasági helyzet és mutatók
 • jóléti politika és jóléti rendszerek

Témakörök:

 • 5.2. Politika, államigazgatás, törvényhozás
 • 4.1. A család változásai
 • 4.6. Életminőség, életmód

Az adatgyűjtemény leírása: 1) pártpreferenciák, politikai beállítódás, a politikai szereplők megítélése, saját és az ország gazdasági helyzetére vonatkozó vélekedések, 2) gyermekvállalási hajlandóság és motiváció, az ország népességcsökkenésének megítélése, a kormány népesedéspolitikájára vonatkozó vélemények, az ideális családszerkezetről alkotott kép, nők és férfiak nemi és szülői szerepére vonatkozó attitűdök, gyermekvállalást befolyásoló tényezők, különböző családtámogatási eszközök megítélése a népességszámra, 3) nemi élet, szexuális problémák, szexuális zavarokkal kapcsolatos attitűdök

Mintavételi eljárás: A felnőtt lakosságra országosan reprezentatív, többlépcsős, arányosan rétegzett kiválasztással készült valószínűségi véletlen minta. A kiesett válaszadókat pótcímekről a Leslie Kish-kulcs alapján helyettesítették.

Az adatgyűjtés módszere: személyes kérdezés kérdezőbiztossal, illetőleg önkitöltős kérdőív (nemi élet-blokk)

Súlyozás: A file-ban a 4 dimenziós (nem-korcsoport-iskolai végzettség- településtípus) egyéni súlyváltozót (SULYKINT) kell használni.

Az adatgyűjtemény földrajzi hatóköre: Magyarország

Az adatgyűjtemény által lefedett időszak: 1998.10.01. - 1999.10.31.

Az adatgyűjtemény típusa: survey

Időbeli dimenzió: keresztmetszeti

Esetszám: 1523

Változószám: 229

Elemzési egység: személy

Formátum: .sav

Nyelv: HU (magyar)

Jogok: www.tarsadalomkutatas.hu

Hivatkozási kötelezettség: Az adatfölhasználó a TÁRKI Adatbank állományaiból készített másodelemzéseiben minden esetben köteles hivatkozni az adatgyűjtemények forrására, kutatásvezetőjére és tulajdonosára (letétbe helyezőjére).

Partner: Tárki

Célközönség: Csak előfizetök számára érhető el, illetve PPV rendszerben

Termék ára:  10 000,- Ft

Kulcsszavak:

Témakörök: