Cégadatbázis:

 

MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet

email: titkarsag@mtaki.hu
weboldal: http://www.mtaki.hu/
cím: 1014 Budapest, Országház utca 30.
tel: 224-6790   fax: 224-6793
témakörök: 4. Társadalmi befogadás, kohézió - társadalmi részvétel

Az Intézet elsődleges célja a kelet-közép-európai régió magyar és roma, illetve Magyarország nem magyar kisebbségein helyzetére vonatkozó komplex - jelenkortörténeti, szociológiai, antropológiai, szociolingvisztikai, jogi és politológiai, illetve interdiszciplináris - kutatások elvégzése. Az intézet alapkutatásokat folytat a nyelv- és identitásváltás, a kisebbségi önkormányzati modellek, kisebbségi intézmények, interetnikus viszonyok, konfliktusok, illetve a migrációs folyamatok témaköreiben. Emellett alkalmazott kutatások folytat a kisebbségi közösségépítéssel kapcsolatos oktatási, kulturális, nyelvi, regionális és lokális fejlesztési programok támogatása érdekében.

Emellett az Intézet kiemelt céljai közé tartozik a magyarországi és nemzetközi kisebbségkutatási programok kezdeményezése, szervezése, a kisebbségkutatás interdiszciplináris megközelítésének elmélyítése, nemzetközi tudományos kapcsolatok széleskörű kiépítése, a Kelet-Közép- és Nyugat-Európában zajló dinamikus etnikai, kisebbségi folyamatok többszempontú, összehasonlító megközelítése.

További fontos célja olyan integrált etnikai adatbázisok kialakítása, amelyek megkönnyítik a kisebbségi tárgyú alap- és alkalmazott kutatásokat. A kutatási eredmények alapján következtetések és ajánlásokat fogalmaz meg a kisebbségi kérdésekkel kapcsolatos politikai döntéshozók részére, a hazai kisebbségekre, a szomszédos országok magyar kisebbségeire és a roma közösségekre vonatkozóan. Az intézet tevékenységének irányultságát az időszerű etnikai problémák iránti fogékonyság, az alapvető etnikai folyamatok, jelenségek alapkutatások szintjén való vizsgálata, az interdisziplináris probléma megközelítés és a nemzetközi szakmai integrációra való törekvés határozza meg.

Ezen célkitűzéseit önálló és közös kutatási programokkal, kutatási hálózatok kialakításával, nemzetközi pályázatokba való bekapcsolódással, tudományos publikációkkal, hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétellel és azok megszervezésével, műhelytanácskozásokkal kívánja megvalósítani.