Cégadatbázis:

 

MTA Szociológiai Kutatóintézet

email: hrico@socio.mta.hu
weboldal: http://www.socio.mta.hu/
cím: 1014 Budapest, Úri u. 49.
tel: 224-6740   fax: 224-6741
témakörök:
6. Társadalomkutatás módszertana
7. Elméletek és eszmerendszerek

Az intézet a 2000. évben tovább fejlődött az MTA stabilizációs programjából adódó keretek között és lényegében a programok jellegében és intellektuális profiljában kifejezetten újdonságot jelentettek azok az új kombinatív lehetőségek, amelyek a szervezeti keretek változásából adódtak. Már az 1998-as új intézeti keretek létrehozása után megindult egyfajta óvatos intellektuális közeledés a mindezidáig külön keretek között működő intézetrészek között. A kollegák felfedezték, hogy eltérő témanevek és terminológiai megközelítések mögött hasonló, vagy legalább is egymással szellemi kapcsolatba rendezhető elméletek és módszerek léteznek és megindult ezek között valamilyen párbeszéd is. A 2000. év munkáit jelentős részben e tendenciák továbbfolytatódása határozta meg. A legkülönfélébb területeken (kultúra, terület, szociális kérdések, környezet) elindult közös kiadványok, projektek tervezése, sőt kivitelezése a hajdan egymástól fizikai és szellemi értelemben egyaránt jelentős távolságban működő intézetrészek között. A Várbeli és intézetközi együttműködés előnyeit már is élvezve, elsősorban a világgazdasági és politológiai intézetekkel kiszélesedett eddig is létező együttműködésünk. Mindenképpen az év sikersztorijának minősíthető a három intézet közös könyvtárának működtetése, hiszen itt a modern társadalomtudományok olyan közös kutatási forrásgyűjteménye jött létre, amelyre intézetünk kutatói sok-sok éve nem számíthattak, s amelyhez hasonló intézmények kutatási lehetőségeit lényegében eddig csak külföldön élvezhettük. Az intézet kutatásainak hazai és nemzetközi környezetében ugyanakkor olyan fontos változások bontakoztak ki, amelyek kutatásaink profilját és irányait is meghatározták. Lényegében világossá vált, hogy az a különleges nemzetközi érdeklődés a régió iránt, amely a rendszerváltás éveiben, s azt követően számunkra projekteket, forrásokat, s szinte akár a teljesítménytől szinte teljesen függetlenül konferenciameghívásokat jelentett lényegében véget ért. Az angol-amerikai empirikus akadémiai szociológia számára rendelkezésre álló források még a nagy egyetemeken is megfogyatkoztak, ezért természetesen a mi régiónkba is ebből kevesebb jut el. S végül a brain drain megfordítására foganatosítandó erőfeszítéseink korlátai is nyilvánvalókká váltak. A tárgyévben egykori kiváló fiatal tanítványaink fejeztek be PhD programokat rangos nyugati egyetemeken, de őket ide kötő állásokat részükre szervezni nem tudtunk. Ugyanakkor a hazai gazdaság felélénküléséből, az általunk művelt témák policy-khoz kötődéséből ugyanakkor újabb források nyíltak meg előttünk és néhány területen (romakérdés, környezetpolitika, információs társadalom, innováció, agrármodernizáció) kapacitásaink a lehetséges megrendelés állománynál (ez alatt nem feltétlenül gazdasági, hanem tudománypolitikai, állami és nemzetközi szakértői feladatokat is értünk) kisebbnek bizonyultak. Egészében a szellemi termésünk iránti piacok nem fogytak, vagy kisebbedtek, de struktúrájuk feltétlenül változott.