Kvíz

A kutatások, felmérések szerint hogyan viszonyul egymáshoz a férfi és női homoszexualitás megítélése?

A társadalom mind a férfi, mind a női homoszexualitást egyformán elítéli
A társadalom egyiket sem ítéli el, a szexuális orientáció szabadsága egyre inkább elfogadott lett
A társadalom a férfi homoszexualitást utasítja el jobban
A társadalom a női homoszexualitást ítéli el jobban

Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2011

2011. III. 28.

A tisztelt Olvasó a Szerepváltozások tanulmánykötet-sorozat legújabb, immár hatodik kötetét tartja a kezében. A nők és férfiak esélyegyenlőségének kérdése iránt folyamatos érdeklődés tapasztalható a hazai és nemzetközi szakirodalomban, szépirodalomban, médiában, de kiemelt témaként szerepel az Európai Unió programjaiban, akcióterveiben is. A fokozott érdeklődés és a számtalan publikáció ellenére a téma még koránt sincs kimerítve, sőt újabb és újabb kérdések merülnek fel, újabb és újabb fehér foltok keletkeznek. A kötet e kérdések megválaszolásához kíván hozzájárulni kutatási adatokon alapuló, objektivitásra és kiegyensúlyozottságra törekvő tudományos elemzések segítségével.

részletek »

Részvétel, képviselet, politikai változás

2011. IV. 14.

Kötetünk a demokrácia gyakorlatának alapvető kérdésével, a politikai képviselet és részvétel problémáival foglalkozik. Olyan empirikus, a politikai szociológia és a politikatudomány megközelítéseit tükröző társadalomtudományi kutatásokat mutat be az olvasónak, melyek a választói magatartással, az állampolgárok és a politikai elit viszonyával foglalkozó hazai kutatók, a politikai közgondolkodásra és az ideológiai orientációkra vonatkozó egyetemi képzésben részt vevők és a civil szerveződések számára egyaránt hasznosak lehetnek.

 

részletek »

Új képlet. Választások Magyarországon

2011. IV. 14.

Kötetünk a demokrácia gyakorlatának alapvető kérdésével, a politikai képviselet és részvétel problémáival foglalkozik. Olyan empirikus, a politikai szociológia és a politikatudomány megközelítéseit tükröző társadalomtudományi kutatásokat mutat be az olvasónak, melyek a választói magatartással, az állampolgárok és a politikai elit viszonyával foglalkozó hazai kutatók, a politikai közgondolkodásra és az ideológiai orientációkra vonatkozó egyetemi képzésben részt vevők és a civil szerveződések számára egyaránt hasznosak lehetnek. A jelen kötet a Magyar Választáskutatási Program (MVP) egyik terméke.

 

részletek »

Társadalmi riport 2010

könyvrecenzió
2010. X. 20.

A Társadalmi riport tanulmánykötet-sorozat a magyar társadalom legfontosabb trendjeit, változásait dokumentálja szisztematikusan gyűjtött empirikus adatok segítségével. Ahogy az elmúlt húsz évben, úgy a jelenlegi, 11. kötetünkben is erre törekszünk. Az első blokk a társadalmi rétegződés, a jövedelemeloszlás és a szegénység témájával foglalkozik. Ezt makrogazdasági elemzések követik, majd arra fókuszálunk, hogy indikátoraink mit mutatnak a társadalmi összetartozás állapotáról. Idén kiemelten kezeljük az egyik – véleményünk szerint – legfontosabb alrendszert, az oktatás témakörét. Az utolsó fejezet pedig az országgyűlési választásokkal és a politikai attitűdökkel foglalkozik.

részletek »

Új társadalmi szerződés az idősekkel?

tanulmányrecenzió
2009. XI. 3.

A nyugdíjba vonulás demokratizálását a 20. század gazdag demokráciáinak nagy eredményei között kell számon tartanunk. A nyugdíjazás a mai értelmében – a munkaerőnek a munka mellőzéséhez elegendő, fölhalmozott nyugdíjazási „vagyon” által ösztönzött visszavonulása – az utóbbi időkig kevesek kiváltsága volt. A múltban az idősebb munkások csoportjai gyakran „vonultak nyugdíjba” elbocsátás vagy rokkanttá válás miatt, de nem azért, mert a munkájuk gazdaságilag fölöslegessé vált volna. Az „idős kor” még az 1960-as években is a szegénység szinonimája volt sok ipari demokráciában. Az elmúlt negyedszázadban mindez megváltozott.

részletek »

TÁRKI Európai Társadalmi Jelentés 2. – Gazdasági attitűdök

kutatásajánló
2009. XI. 12.

A Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt kutatást végzett a magyar társadalom értékszerkezetéről és gazdasági attitűdjeiről. A kutatás eredményeit összefoglaló jelentést 2009. október 12-én mutatták be a Magyar Tudományos Akadémián, vezető magyar közgazdászok, társadalomtudósok és gazdasági szakemberek közreműködésével, a magyar értelmiségi és gazdasági/üzleti elit reprezentánsainak részvételével. Az eseményt szakmai műhelykonferencia is kiegészítette.

részletek »

Portálunk tartalmából:

Azonos szerepek azonos szenvedélyek?

TPUBL-A-946, tanulmány
2011. III. 28.
Elekes Zsuzsanna
részletek»

Azonos szerepek azonos szenvedélyek?

TPUBL-A-946, tanulmány
2011. III. 28.
Elekes Zsuzsanna
részletek»

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében

TPUBL-A-945, tanulmány
2011. III. 28.
Utasi Ágnes
részletek»