«előző oldal   12[3]45...   következő oldal»

Ajánlók, recenziók:

 

Romák Európában

könyvrecenzió
2009. VI. 23.
Liégeois, Jean-Pierre

Európában a romák mintegy nyolcmilliós lélekszámú közösséget alkotnak. Félreismert nép, amelyet a negatív sztereotípiák elzárnak a világtól; a politikai akarat pedig évszázadok óta fizikai vagy kulturális megsemmisítésén munkálkodik. E könyv célja az, hogy segítse a romák jobb megértését azáltal, hogy az olvasó elé tárja egyrészt kultúrájuk, életmódjuk gazdagságát és önazonosságuk erejét, másrészt pedig azt a bánásmódot, amit el kellett szenvedniük az évszázadok során.

részletek »

 

Az ember ideje - Esszék az időről

könyvrecenzió
2009. VI. 23.
Losonczi Ágnes

Az iskolateremtő szociológus, az életmódkutatás és a zeneszociológia meghatározó alakja, az egészség és társadalom összetett viszonyának értő és kritikus elemzője most a társadalmi és egyéni létezés egyik legjelentősebb összetevőjét, az időt vizsgálva érdeklődésének előterébe állítja az élet fordulópontjait.

"Varázslatos szellemi kalandozásaimból szeretném közreadni ebben a könyvben a legfontosabbnak vélt gondolatokat. Régóta kísért az a kíváncsiság, amely az idő nagy kérdéseihez vezetett. Munkám s nem különben életem során oly sokszor találkoztam az idő hatalmával, korlátaival, segítő erejével, adottságaival, hogy úgy éreztem: végre egyszer szembe kell nézni vele. Sürgetett nyolcvanadik életévem közeledése is, amely egyszerre jelent zárást és szabadulást."

részletek »

 

A multinacionális vállalatok szociális felelőssége

könyvrecenzió
2009. VI. 23.
Kun Attila

"CSR - ugyanaz a fogalom sorsa, mint a demokrácia vagy a civilizáció kifejezéseké? Minél többet használjuk, annál kevesebbet tudunk róla, egyben annál többféle értelmezése létezik. Mi a CSR? A vállalatok jótékonykodása, mely valódi arcukat fedi el? Avagy a közjóért elkötelezett felelős vállalatvezetés? Aki ezt a könyvet elolvassa már nem ugyanúgy fog gondolkodni a világról, mint korábban." (Ligeti György, CSR szakértő, Kurt Lewin Alapítvány).

részletek »

 

Szórvány és nyelvhatár

könyvrecenzió
2009. VI. 23.
Bodó Barna

A határon túli magyar közösségnek talán legsúlyosabb gondja a folyamatos szórványosodás, mert ez pozitív diszkrimináció hiányában asszimilációhoz vezet. A tanulmánygyűjtemény szerzője, az erdélyi egyetemi tanár, Bodó Barna a szórványkutatás talán legkiválóbb szakértője. E művében is újat hoz, úgy a szórványkérdés elméleti megalapozásában, mint a gyakorlati kutatásban és az egyetemi oktatásban.

részletek »

 

Cigányokról

könyvrecenzió
2009. VI. 23.
Bencsik Gábor:

Magyarország legnagyobb lélekszámú kisebbsége hatszáz éve szinte ismeretlenként él együtt a Kárpát-medence többi népével. Sem a magyarság, sem maguk a cigányok nem ismerik kellő mélységben a cigány nép történetét, hagyományait.

Ezt a hiányt igyekszik orvosolni a jelen kötet, tudományos igénnyel, mégis olvasmányosan. A szerző nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a szöveget bőséges képanyag tegye még érthetőbbé, szemléletesebbé.

részletek »

 

Honlapunkon már elérhető a Háztartás Monitor 2007 kutatás adatbázisa!

kutatásajánló
2009. III. 27.
Tárki

A TÁRKI hosszú ideje végzi azt a vizsgálatsorozatot, amely lehetővé teszi a lakosság jövedelmi és munkaerő-piaci helyzetének részletes megismerését, a kiadási szerkezet, a megtakarítás valamint a vélemények széles körének kutatását. A személyes kérdezésen alapuló adatfelvétel során általában mintegy kétezer háztartásról és a háztartások tagjairól gyűjtünk adatokat úgy, hogy a háztartás minden 16 éven felüli tagját megkérdezzük. Emellett a háztartás egészére jellemző adatokat is felveszünk a háztartás ügyeiben kompetens személytől. 1992 és 1997 között a vizsgálat a Magyar Háztartás Panel kutatás keretei között folyt, azóta pedig a TÁRKI Háztartás Monitor szolgáltatott keresztmetszeti adatokat. A sorozat eddigi legutolsó vizsgálata 2005-ben zajlott. Az előző két hullámhoz hasonlóan most is a Miniszterelnöki Hivatal és a TÁRKI közötti megállapodás tette lehetővé az adatfelvételt, mely 2007 őszén történt.

részletek »

 

A látható kéz - A fejlesztő állam a globalizációban

könyvrecenzió
2009. III. 26.
Csáki György (szerk.)

Míg a neoliberális "főirány" három évtizeden át a láthatatlan kéz előnyeit hirdette fejlett és fejlődő országoknak egyaránt, számos - főként ázsiai - országban megértették, hogy a szabadpiaci mechanizmusokat ki kell egyensúlyozni a megfelelő kormányzás látható kezével. A fejlesztő állam sikerei mára már nyilvánvalók. A fejlesztő állam kérdésköre a társadalmi-gazdasági modernizáció, a világgazdasági felzárkózás egyik fontos problémáját, az állam társadalom- és gazdaság-fejlesztő szerepét tárgyalja. A fejlesztő állam Európán kívüli tapasztalatai nem érthetők meg az érintett országok és régiók társadalom- és kultúrtörténetének ismerete nélkül; az állam gazdasági tevékenysége nem tárgyalható általános politika- és államelméleti ismeretek nélkül, s mivel a fejlesztő állam tevékenysége közigazgatási tevékenységet is magában foglal, nem hagyható el ennek elemzése sem. A fejlesztő állam hatékony működésének elengedhetetlen feltétele az állam, a bürokrácia és a gazdasági elit közötti szoros kapcsolat. Ez egyfajta modernizációs, fejlesztési konszenzus elfogadását jelenti. Ez a konszenzus létrejöhet tekintélyelvű alapon, de megvalósulhat demokratikus keretek között is.

részletek »

 

Magyarok és szlovákok. Szociológia tanulmányok nem csak az együttélésről

könyvrecenzió
2009. III. 26.
Lampl Zsuzsanna

Ezt a könyvet 2008 tavaszán-őszén, épp a szlovák-magyar viszony kiéleződésének időszakában írtam. A kutatások, amelyekre hivatkozom, 2007-ben készültek. Ha most valaki azt kérdezné tőlem, hogy 2007 óta változott-e a vizsgált területek megítélése, csak azt tudnám válaszolni, hogy nem tudok válaszolni. Mert valami változhatott, valami nem, de ami változott, ugyanúgy vissza is rendeződhetett. Nem szeretek ilyesmin spekulálni, mert semmihez sem vezet, ha a válasz ugyanúgy lehet „igen”, mint ahogyan „nem”, arról nem is beszélve, hogy a szlovák—magyar kérdéskör és a többi, könyvben olvasható téma nem a gyorsan változó társadalmi jelenségek kategóriájába tartozik...

részletek »

 

Kapuk, falak, sorompók - A lakóparkok világa

könyvrecenzió
2009. III. 13.
Cséfalvay Zoltán

Az izgalmas lakásszociológiai munka napjaink egyik tipikus építészeti-szociológiai jelenségét, a lakóparkot vizsgálja. A szerző bevezetésként áttekinti a jelenség nemzetközi példáit és tendenciáit (észak-amerikai zárt lakóparkok, dél-amerikai lakóparkok, lakóparkok Dél- és Kelet-Európában), megvizsgálja a zárt lakópark közgazdasági és társadalmi-urbanisztikai hátterét, végül konkrét példákból kiindulva foglalkozik a haza lakópark-építés által felvetett problémákkal és előítéletekkel.

részletek »

 

A fogyatékos emberek helyzete, életmódja és életkörülményei Hajdú-Bihar megyében

tanulmányrecenzió
2009. III. 10.
Fónai Mihály - Pásztor Enikő - Zolnai Erika

A tanulmány egy, a Hajdú-Bihar megyében élő fogyatékos emberek helyzetét, életmódját és életkörülményeit vizsgáló, 2004- es empirikus kutatás eredményeit mutatja be. A mintába azok kerültek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a kérdezőbiztosok személyesen keressék meg őket. A kutatók törekedtek a kvóta szerinti mintaválasztás érvényesítésére. A 387 családos mintán végzett kutatás a családok tagjainak iskolai végzettségét, foglalkoztatását, jövedelmi helyzetét, a háztartások felszereltségét, a családok lehetséges problémáit, támogatórendszereit, a családok életmódját vizsgálta.

részletek »