«előző oldal   1[2]345...   következő oldal»

Ajánlók, recenziók:

 

(Vész)jelzések a kultúráról - Jelentés a magyar kultúra állapotáról

könyvrecenzió
2009. X. 14.
Antalóczy Tímea - Füstös László - Hankiss Elemér:

A tanulmánykötet az MTA Politikai Tudományok Intézetében folyó Jelentés a magyar kultúra állapotáról című kutatási projekthez kapcsolódik.A kutatási projekt elsődleges célja:átfogó kulturális állapotfelmérést megalapozó munkálatok elvégzése,egyben a program egészére vonatkozó"modell"kimunkálása,amely során az adatokat nemcsak rögzítik,de kutathatóvá,elemezhetővé is válnak.Mindezek révén egy komplex,megalapozott országjelentés elkészítése.A projekt végső célja Magyarország kulturális állapotának "nagy felbontású"feltérképezése,a hazai kulturális teljesítményről és a kulturális fogyasztásról összefoglaló kép készítése.A hagyományos kultúrafogyasztás mérésén túl az úgynevezett mindennapi kultúra vizsgálata is a cél,többek között az,hogy a kultúra részeként definiált értékek közül melyeket preferálják az emberek hétköznapjaik során.A kutatás célja,hogy konkrét ajánlásokat, javaslatokat tegyen a kulturális,gazdasági és politikai szférában ma jelentkező problémák orvoslására.

részletek »

 

100 legszegényebb

könyvrecenzió
2009. X. 14.
Kurt Lewin Alapitvány

A 100 legszegényebb a teljesség igénye nélkül készült. A szegénység számtalan arca közül száz fotón és rövid szövegeken keresztül mutatunk meg néhányat. Tíz téma mentén olyan emberek és közösségek életébe nyújtunk betekintést, akik eltérő helyzetük, körülményeik ellenére hasonló nehézségekkel küzdenek.

A hasonlóságok helyett azonban sokszor hajlamosak vagyunk a közöttünk lévő különbségekre koncentrálni. Arra, hogy ki vidéki vagy fővárosi, cigány vagy nem cigány, hajléktalan vagy lakástulajdonos, menekült vagy magyar állampolgár. Ellenérdekeltnek tartjuk magunkat a tőlünk különböző csoportok tagjaival szemben. Pedig ha egy kicsit jobban odafigyelünk egymásra, meghallgatjuk egymás történeteit, felismerhetjük, hogy tulajdonképpen egy hajóban evezünk. 

részletek »

 

Mindennapi játszmáink - Az emberi kapcsolatok pszichológiája

könyvrecenzió
2009. X. 14.
F.Várkonyi Zsuzsa, Szendi Gábor, Bagdy Emőke, Popper Péter

Eric Berne, a világhírű pszichológus figyelt fel arra, hogy a legtöbb ember életében sorozatosan ismétlődnek bizonyos kudarcos események, amelyek olyan szabályszerűen zajlanak le, mintha csak egy sportág vagy társasjáték előírásait követnék. Ezért nevezte el ezeket játszmáknak. Hamarosan azt is észrevette, hogy a "szegény áldozat" érdekes módon maga is aktívan dolgozik a kudarcos folyamat továbbgörgetésén – egészen a zárójelenetig.

Felfedezését, miszerint életünket gyakran egyáltalán nem a józan ész vezérli, hanem valami mögöttes program – ami többnyire csak fájdalmat, veszteséget és kudarcot gyűjt be számunkra –, nem könnyen fogadták el a tudományos körök, a pszichológiai játszma fogalma azonban bekerült a közgondolkodásba és a köznyelvbe is.
A Mesterkurzus-sorozat legújabb kötetében négy neves hazai pszichológus igyekszik megfejteni, miért ragaszkodik belső rendezőnk egy-egy adott dramaturgiához, és milyen módszerek segítségével javíthatunk a számunkra fontos, ám rosszul működő emberi kapcsolatainkon.

részletek »

 

Kiútkeresők - Cigányok iskolai reményei

könyvrecenzió
2009. X. 14.
Takács Géza

Amikor a cigány gyerekek iskolai ügyében jeleskedő baranyai intézményekben jártam az elmúlt években (a mánfai Collegium Martineumban, a pécsi Gandhi Gimnáziumban, a magyarmecskei Általános Iskola és Óvodában, az alsószentmártoni Szent Márton Óvodában és a „Számá dă noj!” Tanodában), figyelve mindennapjaikat, faggatva a kollégákat, gyakran éreztem, közöttük kellene lennem, velük kellene dolgoznom, hogy ne szorongasson az a magány és bánat, amit hoztam magammal az országból, keserű útravalónak.

A feladat, amit vállaltak, több, mint amit elvégezhettek, hiszen a történelemmel, a kényszerekkel húztak ujjat, de hogy ez lehetséges egyáltalán, hogy megtörtént, tehát történik és folytatódhat, az nagyon fontos. A könyv róluk szól. Tanárokról, nevelőkről, segítőkről.

részletek »

 

Egy változó kor változó ifjúsága

könyvrecenzió
2009. X. 14.
Elekes Zsuzsanna

Fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása Magyarországon - ESPAD 2007


Az ESPAD 1995-ben indult azzal a céllal, hogy rendszeresen ismétlődő, időben és nemzetközileg összehasonlítható adatokat gyűjtsön Európa fiataljainak dohányzási, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól. Ez a kötet az ESPAD 2007. évi negyedik hullámának eredményei alapján mutatja be a magyar diákok fogyasztási szokásait és az elmúlt 12 évben bekövetkezett változásokat. A szerző vizsgálja, milyen tényezők befolyásolják a különböző szerek kipróbálását, rendszeres vagy problémás fogyasztását, valamint azt, hogy az elmúlt 12 év változásai milyen mértékben érintették az eltérő társadalmi-demográfiai csoportokba tartozó fiatalokat. Foglalkozik a különböző fogyasztási formák együttjárásával, és megpróbálja körülhatárolni a fiataloknak azt a csoportját, amely leginkább tekinthető problémás fogyasztónak.


Az ESPAD 2007. évi eredményei változást mutatnak a különböző szerek európai elterjedtségében. A magyarországi adatok sok tekintetben követik a nemzetközi trendeket.

részletek »

 

Leértékelt társadalom

könyvrecenzió
2009. X. 14.
Kiss Viktor

A kötetben szereplő munkák mindegyike egy igen ellentmondásos posztbaloldali szituáció szülötte. Miközben a rendszerváltás utáni Magyarország, illetve a globális kapitalizmus egészében mind nyilvánvalóbban folytathatatlan, aközben a lázadás, a változás, az alternatíva hagyományos formái reménytelenek, használhatatlanok és elavultak. Ennek hatására elkerülhetetlen, hogy felülvizsgáljuk mindazt, amit eddig gondoltunk, és akik eddig voltunk...

részletek »

 

A demokrácia antropológiája

könyvrecenzió
2009. X. 13.
Boros János

„Ez a könyv a demokráciáról szól. Nem történeti, hanem filozófiai írásokat tartalmaz, néhány vázlatot a demokratikus gondolkodásmódról. Nem arról lesz szó, hogy milyen a ténylegesen megvalósult demokrácia, vagy milyenek a ténylegesen megvalósult demokráciák, hanem arról, hogy milyeneknek kellene lenniük, ha komolyan veszszük azokat a fogalmakat és azokat az értékeket, amelyeket mindannyian unos-untalan alkalmazunk, és amelyekkel megítéljük mások cselekedeteit vagy a társadalom intézményeinek működését.”

részletek »

 

Az oktatásügy problémái a 20. század második felében

tanulmányrecenzió
2009. VII. 9.
Szalma Ivett

Szalma Ivett Bajomi Iván szerkesztésében 2006-ban Konfliktusok és konszenzusképzés az oktatásban címmel megjelent könyvét ismerteti. A tanulmány szerzője szerint, amint arra egyébként a könyv címe is utal, nem várhatunk konkrét megoldásokat az oktatásban jelentkező problémákra, ugyanakkor a kötetben szereplő tanulmányok rávilágítanak arra, hogy miképpen juthatunk el a problémák megoldásainak kidolgozásáig. Szalma Yvett jó érzékkel mutat rá, hogy az oktatás témája milyen nagy mértékben igényli az interdiszciplináris megközelítést, s ezért is tartja fontosnak, hogy a kötetben egyaránt találkozhatunk szociológiai, politológiai, helyenként pedagógiai és kommunikációelméleti megközelítéseket alkalmazó tanulmányokkal.

részletek »

 

Globális rendszerváltás? - Gazdaságpszichológiai megfontolások a válságról

könyvrecenzió
2009. VI. 23.
Garai László

"A rendszerváltások új szavakat kapcsolnak régi eszmékhez." - írja valahol a szerző, és valóban, Garai László Globális rendszerváltás? című új könyve, a 70-es évektől napjainkig tartalmazza azokat az esszéket, értekezéseket, publicisztikai vitaanyagokat, amelyek a gondolkodásunkban végbement rendszerváltások történeteként is olvashatók.

Merthogy nem úgy van az, hogy átéltünk egy rendszerváltást, amikor pszichológiai és gazdaságpszichológiai értelemben egészen biztosan többet éltünk át, sőt: egyikbe, másikba jobban bele kellett volna rokkanunk, mint abba, amit éppen húsz éve hurcolunk magunkkal. Garai László könyve a folyamatos létező (történő) rendszerváltások története - s akkor válságtörténet is egyben; ha válságtörténet, akkor sohasem lehetett aktuálisabb, mint napjainkban. És persze a maga korában és helyén ugyancsak aktuális volt - emiatt izgalmas olvasmány szakember és laikus számára. Na meg könnyed nyelvezete, stílusa és szellemes, történeteket felidéző meséje miatt.
Garai László életművének ez az itt megjelenő szegmense egyben válságtörténet is, pontosabban a válságtörténetek folyamatainak elemzése - a cucilizmustól saját tagnapi - mai és holnapi - rendszerváltásunkig.

részletek »

 

Írások az államról

könyvrecenzió
2009. VI. 23.
Gombár Csaba

"A mindenható állam igen nyomasztó tud lenni, de töméntelen bajt és rémületet okoz a gyenge, tehetetlen állam is. Ritka időkben ezek közt lehet választani, s aztán borongani, hogy rosszul választottunk. Csak egy nem adatott meg, hogy állam nélkül éljünk. Nélküle nem nagyon tudnánk egymást elviselni."

Gombár Csaba

részletek »