[1]2345...   következő oldal»

Ajánlók, recenziók:

 

Társadalmi riport 2010

könyvrecenzió
2010. X. 20.
Kolosi Tamás (szerk..), Tóth István György (szerk)

A Társadalmi riport tanulmánykötet-sorozat a magyar társadalom legfontosabb trendjeit, változásait dokumentálja szisztematikusan gyűjtött empirikus adatok segítségével. Ahogy az elmúlt húsz évben, úgy a jelenlegi, 11. kötetünkben is erre törekszünk. Az első blokk a társadalmi rétegződés, a jövedelemeloszlás és a szegénység témájával foglalkozik. Ezt makrogazdasági elemzések követik, majd arra fókuszálunk, hogy indikátoraink mit mutatnak a társadalmi összetartozás állapotáról. Idén kiemelten kezeljük az egyik – véleményünk szerint – legfontosabb alrendszert, az oktatás témakörét. Az utolsó fejezet pedig az országgyűlési választásokkal és a politikai attitűdökkel foglalkozik.

részletek »

 

A mélységből kiáltok. Depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülőkorban

könyvrecenzió
2010. IV. 2.
Ranschburg Jenő

A kötet részletesen foglalkozik az öngyilkossággal, a kockázati faktorok szerepével, valamint az alkohol- és drogfogyasztás veszélyeivel is. Fontos, hogy a szülők és a nevelők megismerkedjenek azokkal a családi, biológiai és személyiségjellemzőkkel, melyek veszélyt jelentenek a serdülő életére. Így időben felfedezhetik a figyelmeztető jeleket és hatékonyabban segíthetnek megtalálni a kivezető utat.

részletek »

 

Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek

könyvrecenzió
2010. IV. 2.
Ferge Zsuzsa

A kötet kezdeti címváltozatai - Ki csinálta a rendszerváltást?, Szegénység-gazdagság - jelzik az irányt, és egyben kijelölik az utat, amelyen a szerző eljutott a kötet jelenlegi magjáig: a társadalmi struktúra és a változ(tat)ás fogalmáig, illetve addig a kérdésig, hogy mitől mozog a struktúra az adott irányba, és vannak-e azonosítható mozgatók, cselekvők, mely kérdésre egy tágabb habitusfogalom használatával igyekszik válaszolni.

A tanulmány egyfelől kísérleti tudományos esszé, másfelől valódi szociológiai elemzés: a szerző azt vizsgálja, hogy milyen volt az örökölt rendszer- és társadalmi struktúra, milyen erők és milyen ágensek hatottak ezek ,,leváltására".

részletek »

 

Hogyan legyünk milliárdosok?

könyvrecenzió
2010. IV. 2.
Kolosi Tamás - Szelény Iván

Ebben a könyvben az új gazdasági elitek születésének, az elsőgenerációs nagyburzsoázia genezisének az elméletéhez kívánunk hozzájárulni.

Hogyan lesz valakiből milliárdos, ha egy fillér nélkül vág neki az üzleti élet dzsungelének - mint például Soros György az 1950-es években.
Mi magyarázza a gyors üzleti sikert? Tudás? Tehetség? Genetikus adottságok? Kapcsolatok? Szerencse? Szélhámosság? Illetve ezeknek valamiféle kombinációja? Mik lehetnek a meghatározói annak, hogy valaki a társadalmi hierarchia csúcsára, a leggazdagabb 100 közé, vagy mondjuk a felső 0.001%-ba bekerüljön? Van-e ennek a folyamatnak bármiféle társadalmi meghatározottsága, avagy ez már olyan szélsőséges esete a társadalmi szelekciónak, amikor mindent kizárólag egyéni jellemzők magyaráznak? 

részletek »

 

TÁRKI Európai Társadalmi Jelentés 2. – Gazdasági attitűdök

kutatásajánló
2009. XI. 12.
Tóth István György (szerk.)

A Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt kutatást végzett a magyar társadalom értékszerkezetéről és gazdasági attitűdjeiről. A kutatás eredményeit összefoglaló jelentést 2009. október 12-én mutatták be a Magyar Tudományos Akadémián, vezető magyar közgazdászok, társadalomtudósok és gazdasági szakemberek közreműködésével, a magyar értelmiségi és gazdasági/üzleti elit reprezentánsainak részvételével. Az eseményt szakmai műhelykonferencia is kiegészítette.

részletek »

 

Új társadalmi szerződés az idősekkel?

tanulmányrecenzió
2009. XI. 3.
John Myles

A nyugdíjba vonulás demokratizálását a 20. század gazdag demokráciáinak nagy eredményei között kell számon tartanunk. A nyugdíjazás a mai értelmében – a munkaerőnek a munka mellőzéséhez elegendő, fölhalmozott nyugdíjazási „vagyon” által ösztönzött visszavonulása – az utóbbi időkig kevesek kiváltsága volt. A múltban az idősebb munkások csoportjai gyakran „vonultak nyugdíjba” elbocsátás vagy rokkanttá válás miatt, de nem azért, mert a munkájuk gazdaságilag fölöslegessé vált volna. Az „idős kor” még az 1960-as években is a szegénység szinonimája volt sok ipari demokráciában. Az elmúlt negyedszázadban mindez megváltozott.

részletek »

 

Nők a harmadik évezredben

könyvrecenzió
2009. X. 15.
Mohás Lívia

Mohás Lívia ismét izgalmas témával szólítja meg AZ olvasót: a nőkről ír, de nem csupán a nőkhöz szól. Tanulságos történetek gyűjteménye e könyv, melyek szereplőit a kitűnő író-pszichológus saját praxisának eseteiből válogatta. Nem általában beszélek a harmadik évezred asszonyairól. Könyvemben csupán azokkal a mai nőkkel találkozhat AZ olvasó, akik intelligenciájuk dacára ügyetlenül vezetik életüket, míg rá nem döbbennek, hogy ez így nem mehet tovább. Csalódásokkal, megroppanásokkal, kiábrándulással találkozhat, melyek elszenvedői homokba dugott fejjel tétlenül és tehetetlenül várakoztak, míg egy napon aztán rászánták magukat arra, hogy valakivel, a pszichológussal, aki tapasztalt és titoktartó, megbeszéljék: mit lehetne tenni? Olyan sorsokról olvashatnak a könyvben, melyekben gyakran érthetetlen és értelmetlen csatározások, s olykor kegyetlen játszmák zajlanak. Játszmák, melyekben egyik a másikat kihasználja, s melyekben a nő sokszor csak alig más, mint szexuális használati tárgy.

részletek »

 

Polihistória - Buda Béla 70. születésnapjára

könyvrecenzió
2009. X. 15.
Bagdy Emőke (szerk..) - Demetrovics Zsolt (szerk.) - Pilling János (szerk..)

egy egész szakmai generáció fejlődésére, orientációjára nyomta rá a bélyegét Buda Béla írásbeli munkássága..." (Harmatta János) „Gyakorta együttműködtél olyan társakkal, akik bíztak benned, és megértették, hogy számodra nem a győztes szerep fontos, hanem maga a futás, az út, a szellemi erőnlét és az ügy iránti elköteleződés." (Bagdy Emőke) „Előttünk jár, régóta." (Deme Tamás) „...vannak életművek, amelyek puszta áttekintése önmagában is jelentős tudományos teljesítményt igényel." (Grezsa Ferenc) „Már a példája, világos, tiszta kommunikációja is tanító volt..." (Grünczeisz Attila) „Az ő kiválósága a budabélaság, ez az egyszeri, egyedülálló és pótolhatatlan minőség." (Kopp Mária)

részletek »

 

A hazugság pszichológiája

könyvrecenzió
2009. X. 14.
Biland, Claudine

Ha folyton csak igazat mondanánk, pontosabban azt, amit gondolunk, tudunk, érzünk, az élet elviselhetetlen lenne. A hazugság tehát nélkülözhetetlen és mindennapos emberi tevékenység, mégis valamennyi kultúrában negatív megítélés alá esik. Jelen könyvnek nem célja, hogy állást foglaljon a hazugság jogosságáról, csupán arra vállalkozik, hogy a kísérleti szociálpszichológia eredményei segítségével bemutassa ezt a megkerülhetetlen jelenséget. Kik hazudnak inkább, a nők vagy a férfiak? Kiből lesz jó hazudozó? Milyen technikákat, viselkedésmintákat alkalmaznak a hazug emberek, és hogyan ismerhetjük fel ezeket? Ez a hasznos kis könyv segít megérteni ezt az összetett, igen kényes foglalatosságot, hogy ne csak mások hazugságain lássunk át könnyebben, hanem saját magunkat is jobban megismerjük - hiszen mindenki hazudik néha.

részletek »

 

Küzdelem a nők parlamenti választójogáért Magyarországon 1848-1938

könyvrecenzió
2009. X. 14.
Simándi Irén

A kötet annak a nem kevés küzdelemmel járó útnak a legfontosabb állomásait mutatja be, amelyek a nők választójogának megvalósulásához vezettek. A választójogi küzdelmek az 1900-as évek elején kezdődtek, és az 1904-ben megalakult magyarországi Feministák Egyesületének tevékenységével folytatódtak. A jogegyenlőségért indított harcba a feministák mellett bekapcsolódtak a szociáldemokraták is. A kérdéssel foglalkozó aktivistáknak sikerült a társadalom jelentős részét a nők választójogának kérdésében a jogegyenlőség oldalára állítani. Ez a folyamat 1917 végére - 1918 elejére érte el tetőfokát. A propaganda sikeréhez nagyban hozzájárult a nők egyre jelentősebb részvétele a gazdasági és társadalmi élet különböző területein, valamint a világháborúban betöltött szerepük, áldozatos munkájuk, helytállásuk a hátországban. A változó sikereket hozó próbálkozások végül elvezettek az 1925: XXVI. törvénycikk megszületéséhez, amely - ha bizonyos korlátozások mellett is - deklarálta a női választójogot. A küzdelem azonban tovább folytatódott a választójogi törvény módosításáért, a jogkiterjesztésért és a nők további egyenjogúsításáért. Az 1938-ban megszületett újabb 1938: XIX. törvénycikk a nők választójogát az előzőhöz hasonlóan cenzusokhoz közötte. Az általános, egyenlő és titkos választójogot végül az 1945:VIII. törvénycikk biztosította.

részletek »