Új képlet. Választások Magyarországon

2011. IV. 14.
Enyedi Zsolt, Szabó Andrea és Tardos Róbert (szerk.) Budapest: DKMKA, 2011

Kötetünk a demokrácia gyakorlatának alapvető kérdésével, a politikai képviselet és részvétel problémáival foglalkozik. Olyan empirikus, a politikai szociológia és a politikatudomány megközelítéseit tükröző társadalomtudományi kutatásokat mutat be az olvasónak, melyek a választói magatartással, az állampolgárok és a politikai elit viszonyával foglalkozó hazai kutatók, a politikai közgondolkodásra és az ideológiai orientációkra vonatkozó egyetemi képzésben részt vevők és a civil szerveződések számára egyaránt hasznosak lehetnek. A jelen kötet a Magyar Választáskutatási Program (MVP) egyik terméke

A Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány (DKMKA) által támogatott MVP Tématanácsa 2002 őszén alakult meg abból a célból, hogy a politikai viselkedést, választói magatartást tágabb tudományos szemszögből, a magyarországi kutatóhelyek széles körének bevonásával vizsgálja. Az első jelentősebb vizsgálat homlokterében a magyarországi politikai tagoltság, a társadalmi és kulturális rétegződés, valamint az infokommunikációs technológiák terjedése nyomán kialakuló digitális szakadékok, törésvonalak kapcsolatai, kölcsönhatásai álltak. A kutatások egy következő hullámában – a 2004-es európai parlamenti (EP) és a 2006-os országgyűlési választások kapcsán – Magyarország uniós integrálódásának közgondolkodásbeli kérdései kerültek középpontba.

A kiadvány tanulmányai letölthetőek a valasztaskutatas.hu oldalról.