Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek

könyvrecenzió
2010. IV. 2.
Ferge Zsuzsa

A kötet kezdeti címváltozatai - Ki csinálta a rendszerváltást?, Szegénység-gazdagság - jelzik az irányt, és egyben kijelölik az utat, amelyen a szerző eljutott a kötet jelenlegi magjáig: a társadalmi struktúra és a változ(tat)ás fogalmáig, illetve addig a kérdésig, hogy mitől mozog a struktúra az adott irányba, és vannak-e azonosítható mozgatók, cselekvők, mely kérdésre egy tágabb habitusfogalom használatával igyekszik válaszolni.

A tanulmány egyfelől kísérleti tudományos esszé, másfelől valódi szociológiai elemzés: a szerző azt vizsgálja, hogy milyen volt az örökölt rendszer- és társadalmi struktúra, milyen erők és milyen ágensek hatottak ezek ,,leváltására". A rendszerek elemzése alapján cáfolja a rendszerváltás elsikkasztásának elméletét, világossá téve, hogy miért gyökeresen más az új, mint az előző rendszer, hogy kik voltak a rendszerváltás vesztesei és nyertesei, és hogy a vesztesek sorsa mennyire összefügg a köztársaság biztonságával és a társadalom egész minőségével. Empirikusan bizonyítja, hogy az egész közösség és az állam tudatosabb, átgondoltabb, szolidárisabb felelősségvállalása nélkül nem visszafordítható a társadalom dezintegrálódása. 

vásárolja meg ezt a könyvet a Fókusz Online weboldalán »